Εγγραφές Σχ.Έτους 2022-23

Η Β' φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2022-2023 ολοκληρώθηκε.

Από την Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 09.00 π.μ.. οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, την Πέμπτη  08-09-2022 και την Παρασκευή 09-09-2022.

Επίσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους μέχρι και την Παρασκευή 09-09-2022 και όσοι μαθητές/τριες έχουν κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή τους τον Ιούνιο.

 

Πρόσθετες πληροφορίες