Έλεγχος για COVID-19

Φόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19

για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε συμπτώματα όπως βήχας, δύσπνοια κλπ παρακαλώ απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Η πλατφόρμα αυτή ΔΕΝ αφορά εκπαιδευτικούς/μαθητές με συμπτώματα.

 

Σημαντική επισήμανση για τους μαθητές:

Για την αίτηση, θα σας ζητηθεί η «Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» η οποία έχει την εξής μορφή:

Όνομα Χρήστη@sch.gr

όπου το Όνομα Χρήστη είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για την σύνδεσή σας στο eclass.

Πρόσθετες πληροφορίες