Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19

  • Δείτε εδώ την ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19.

 

  • Δείτε εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ

 

Πρόσθετες πληροφορίες