ΜΝΑΕ

logo-mnae-new

 

Στο σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Υπουργείου Παιδείας:

  • Εφαρμόζεται η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στην Α΄ τάξη, η οποία προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα αντίστοιχα μαθήματα και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας και η διαμόρφωση του βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα.
  • Έχει τοποθετηθεί η ψυχολόγος  κα Έλενα Τσαμκόσογλου, η οποία θα βρίσκεται στο σχολείο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2023-2024. Η ψυχολόγος θα παρέχει ψυχολογική  υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα, στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων με γονείς προκειμένου να τους ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει,  σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των συναισθηματικών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριων.Σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση για τη συμμετοχή του παιδιού σας σε πιθανή ατομική συνάντηση με την ψυχολόγο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του σχολείου.
    • Λειτουργεί ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» για τους μαθητές/-τριες της Α΄ τάξης. Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/-τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

 Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:

ü  Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

ü  Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

ü  Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

ü  Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με το/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας περίπου δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει τον/τη μαθητή/-τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Πρόσθετες πληροφορίες