Δελτίο απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2025 

(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004)

Πρόσθετες πληροφορίες