Τομέας Μηχανολογίας

mixanologias

Έχει τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων
  • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

Πρόσθετες πληροφορίες