Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η σχολική βιβλιοθήκη Δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 1999-2000.Το πρόγραμμα δημιουργίας σχολικών βιβλιοθηκών χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος και περιλάμβανε τη δημιουργία 499 Βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας περιλαμβάνει 4500 βιβλία.Από αυτά ξεχωριστή θέση έχουν τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες.Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό καθώς και ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο internet.H λειτουργία της είναι καθημερινή εκτός των αργιών και των σχολικών διακοπών.

Πρόσθετες πληροφορίες