Σχέδια Δράσης

Σχέδια Δράσης 2018_2019

Τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 είναι τα εξής:
 
1. Εικονική Επιχείρηση: "Ίδρυση Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού"
2. Το Σύμπαν
  • Αναλυτική παρουσίαση όλων των πλανητών.
  • Αναφορά σε συνθήκες, χημική σύσταση, μέγεθος, θέση στο σύστημα, δορυφόρους.
  • Αναζήτηση μύθων, τραγουδιών, παραμυθιών, δοξασιών που σχετίζονται με κάθε ένα.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιδρύματα και οργανισμούς που σχετίζονται με την μελέτη του σύμπαντος. (Πλανητάριο, Αστεροσκοπείο κ.α.)
  • Κατασκευή μακέτας
3. Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου αεροσήραγγας
  • Η κατασκευή αυτή είναι πραγματοποιήσιμη δεδομένου ότι τα περισσότερα υλικά είναι απλά και βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο και τα πιό σύνθετα θα κατασκευαστούν πάλι, από τους μαθητές, από εξαρτήματα που και αυτά βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο. Οι καθηγητές θα βοηθούν και θα καθοδηγούν βήμα-βήμα την σχεδίαση και τελικά την κατασκευή του όλου εγχειρήματος.
 
logo mnae
 
 
 

Σχέδια Δράσης 2019_2020

 

Πρόσθετες πληροφορίες